Data science megoldások

hogy az adatokból üzlet szülessenAdatvezérelt döntések


 Milyen adatok alapján hozhatunk megalapozott, jó döntéseket? Honnan szerezzünk megfelelő adatokat, milyen belső, vagy külső, meglévő, vagy tervezett rendszereket, illetve adatforrásokat vegyünk figyelembe? Mitől megfelelő és mitől válhat hasznossá egy adatforrás? Hogyan kezeljük és mitől védjük ezeket az adatforrásokat?

A legjobb adatforrások a legpontosabb, a legteljesebb, a leginkább naprakész, a leginkább megbízható és a legjobban elérhető adatokat kínálják. Segítünk, hogy ilyen adatforrások álljanak rendelkezésre.Amennyiben vannak már megfelelő és potenciálisan hasznos adatforrások, hogyan dolgozzuk fel azokat, hogyan nyerjük ki hatékonyan a bennük rejlő releváns információt? Hogyan interpretáljuk, alkalmazzuk és védjük a feltárt információt?

Szolgáltatásainkkal (rendszerfejlesztés, devops, adatelemzés, humán- és adatbiztonság) segítünk megválaszolni az összes ilyen kérdést, hogy az adatokból valóban hasznos és megfelelően védett információ álljon rendelkezésre, a helyes döntésekhez, a sikeres üzletért.
 Rendszerfejlesztés, devops


 Adatintegrációs módszerek kidolgozása az elosztott rendszerek, heterogén adatforrások (pl. külső adatbázisok, mobil eszközök) adatainak integrálásához (adatbázisok migrálása, adattárházak kialakítása).

Big Data technológiák alkalmazása a strukturált (pl. adatbázisok, log fájlok, szenzor adatok), vagy strukturálatlan formában (pl. dokumentumok, fotók, videók, social-media folyamok) jelen lévő változatos, nagy méretű és gyorsan növekvő adatvagyon kiaknázásához.DevOps aktivitások, úgy mint a komplex, több-ügyfeles rendszerek kiépítése, telepítése és felügyelete, a rendszerek skálázhatóságának megvalósítása több ezer konkurens felhasználó és tranzakció esetén.

Adatgyűjtési és monitorozási funkciók megvalósítása cluster környezetben. Párhuzamos adatfeldolgozás megvalósítása a valós idejű elemzésekhez.
 Adatelemzés


 Statisztikai adatfeldolgozás, ad hoc, vagy mélyebb, átfogó elemzések elvégzése. Üzleti döntéstámogatás, az üzleti kérdések helyes feltevése, a lehetséges válaszok adatvezérelt előállítása, az elemzési eredmények üzleti interpretációja (adatvizualizáció, infografika, előadás, business case).

Adatbányászati megoldások alkalmazása, új módszerek kidolgozása és bevezetése az adatokban rejlő hasznos, előzőleg nem ismert és tömör információ, jellegzetes mintázatok feltárására.Folyamatok elemzése, folyamatbányászat, folyamatleírások, folyamatábrák fél-automatizált előállítása (hogy feltárjuk, monitorozzuk és javítsuk a már meglévő folyamatokat).

Stratégiaalkotási folyamat teljes körű támogatása (a jelenlegi működés és a folyamatok megismerése, kiértékelése, a lehetséges stratégiák felvázolása).
 Humán- és Adatbiztonság


 A biztonsági kultúra fejlesztése, a biztonságtudatosság erősítése, a célzott támadások (pl. social engineering) elleni védelem kialakítása, a vállalati tudáskincs és adatvagyon megőrzése.

Az információbiztonsági szabályzat és eljárásrendek alkotása, biztonságtudatossági előadások és képzések tartása (hírszerző és elhárító, titkosszolgálati múlttal rendelkező előadó elméleti és gyakorlati oktatása).Gazdaság visszaélések megelőzése automatizmusokkal, speciális (nem könyvvizsgálói, hanem felderítő és elhárító) szemlélet alkalmazásával.

Meghatározott személyi kör vizsgálata, a vezetői-utánpótlási rendszerbe való bekerüléshez, kinevezésekhez, egy új felvételnél az előszűréshez vagy érzékenyebb projekteknél a team alakításához.